100 % ELDRIVEN DRIVLINA

100 % ELDRIVEN DRIVLINA

El & hybrid utgör idag en stor del av fordonstillverkarnas utvecklingsavdelningar. Det som driver utvecklingen framåt är bl a lagkrav och kundernas miljömedvetenhet. Det kan handla om att ta fram fordon med drivlinor som helt går på el, alternativt hybrider mellan t ex el, bensin, diesel eller vätgas.

Netgroups konsulter har haft ett stort ansvar i framtagningen av en personbil vars drivlina enbart är eldriven. Vi har varit med och utvecklat två versioner av bilen, som har två olika drivlinor och laddningssystem. Arbetet har inneburit att leda och planera projektet på systemnivå samt att uppdragsleda och fastställa kravsättning för HV-batteri, HV-kablage och DC/DC-omvandlare. Teamet har även tagit fram en snabbladdare samt konstruerat ett HV-kablage.

Vill du veta mer?

Kontakta Per Skogum eller Mikael Stallgård på Netgroup så berättar vi mer om projektet.

Involverade Netgroupbolag