Geometry – the Swedish and American way

Geometry – the Swedish and American way

Uppdraget var att stötta Volvo Trucks och Mack i USA med allt geometrisäkringsarbete i produktutvecklingsprojekt. Detta var helt nytt för dem, men nödvändigt för att nå målen med att korta ledtider och förbättra produktkvaliteten.

Då kompetensen inte fanns att hämta på plats i USA planerade Netgroup en front office/back office-lösning där stora delar av arbetet skulle utföras från vårt svenska kontor via satellit. Alla, inklusive projektledningen i USA, fick tydliga roller i projektet. Väl avvägda och planerade resor säkerställde att budskapet gick fram till konstruktion och produktion. För oss var setupen inga problem då vi vet vad som krävs för att genomföra förändringar – den stora utmaningen låg i kulturskillnader mellan Sverige och USA.

Resultatet? En anpassning av GTT CAB:s geometrisäkringsprocess utfördes. Vi använde Score card för att följa upp arbetet både internt och gentemot kund för att säkerställa våra utlovade leveranser både mot linjen och mot inköp. Resten var bara ”business as usual”!

Vill du veta mer?

Kontakta Per Skogum eller Mikael Stallgård på Netgroup så berättar vi mer om projektet.

Involverade Netgroupbolag