inContext inContext

På inContext finns passionerade konstruktörer inom produktutveckling: framförallt kablage, inbyggda system, projektledning och mekanik. Människor utvecklar produkter – därför utvecklar vi människor och produkter. De flesta kan svara på frågan om vad de gör på jobbet. Vi söker istället svar på varför du gör det du gör, både hos anställda och hos kund. Våra resultat visar att människor som brinner för vad de gör levererar överlägset.