Explipro blir del av Netgroup!

Vi är glada att kunna presentera Explipro som ny qualified member i Netgroup. Med Explipro ombord kommer vi ytterligare att stärka vår kompetens och vårt kunderbjudande inom Systemutveckling, inbyggda system och IT. Explipro är redan idag en etablerad leverantör till fordonsindustrin och vi är glada att tillsammans med dem få ett ännu bredare erbjudande inom dessa för framtiden viktiga kompetensområden.

“Vi ser Netgroup som en långsiktig trygg plattform. Vi ser fram emot att vara del av Netgroups gemenskap och samarbeta med andra partnerföretag för att utveckla hållbara lösningar för våra kunder.”

“Genom att vara med i Netgroup kommer kommunikationen med kunder förenklas och vi kan snabbare möta de behov som finns inom fordonsindustrin. Vi har specialistkompetens inom systemutveckling och inbyggda system samt lång erfarenhet av internationell rekrytering. Vi kommer kunna möta behoven hos våra kunder och ytterligare bredda Netgroups kompetens.”

Jonas Emanuelsson, CEO, Explipro