Ett samarbete det slår gnistor om

Ett samarbete det slår gnistor om

Under nio år har Netgroup ansvarat för packning, geometri och funktionssäkring av elkomponenter i samtliga nybilsprojekt och facelifts för Volvo Cars. Varje komponent i bilen har sin unika funktion, t ex sensorer som känner av när en airbag ska utlösas eller komponenter för infotainmentsystemet som radio, förstärkare, högtalare och navigationssystem. Netgroup tog fram det mekaniska gränssnittet för samtliga elkomponenter, både internt och externt. Totalt rörde det sig om ca 400 komponenter.

Lyckosamt samarbete

Mikael Edvardsson var som avdelningschef på Volvo Cars ansvarig för upphandlingen när Netgroup fick uppdraget 2005. Vid uppdragets start var avdelningen en renodlad elverksamhet. De interna kompetenserna var fokuserade på elområdet varpå mekanik och geometri lades externt, och valet föll på Netgroup.

– Netgroup har haft en förstklassig projektledning, en förmåga att hela tiden erbjuda kompetens oavsett personal samt bidragit till en nödvändig dialog oss emellan. Detta sammantaget har gjort samarbetet framgångsrikt. Det har inte bara varit en affärsuppgörelse, det har funnits någonting mer därtill, säger Mikael Edvardsson.

Uppdraget inkluderar:

 • Uppdragsledning
 • Packning och geometrisäkring
 • Leverantörskontakter
 • Mekanisk konstruktion
 • Plast, plåt och gjutgods
 • Kablage
 • FEM analyser
 • Dokumentation
 • Ritningsframtagning
 • Cadverktyg: CatiaV5
 • PDM system: TeamCenter

Mikael poängterar vikten av en inofficiell dialog vid sidan av den officiella, med syfte att skapa samförstånd för att hitta kompromisser i samarbetet.

– Netgroup har alltid agerat öppet mot oss. Det handlar dels om personlighet men också om en insikt i vikten av en öppen kommunikation för att få ett samarbete att fungera. En inofficiell dialog kan i många fall vara viktigare än den officiella. Projektledningen har visat en enorm vilja att göra ett bra arbete för vår räkning. De har velat vara stolta över att kunna ge bra leveranser. Inte bara säga att ”detta har ni köpt, detta är det ni får”. De har ansträngt sig ytterligare, avslutar Mikael.

Vill du veta mer?

Kontakta Per Skogum eller Mikael Stallgård på Netgroup så berättar vi mer om projektet.

Involverade Netgroupbolag