Kamera ersätter ögat

Kamera ersätter ögat

Test och verifiering av displayer och instrumentpaneler är ofta tids- och resurskrävande. Hittills har det varit svårt att ersätta det mänskliga ögats förmåga att i realtid avgöra vad som är rätt och fel. Det har vi på Infotiv ändrat på.

Vårt kamerabaserade testsystem för AVI – Automated Vision Interpretation – tolkar automatiskt text, symboler och LED-ljus i realtid. Bildinformationen behandlas med hjälp av specialanpassade algoritmer och jämförs med ett fördefinierat mönster för att avgöra om testobjekten visar rätt information. Resultaten kan enkelt användas som indata till andra system eller lagras i en databas.

Testsystemet kan hantera alla normala ljusförhållanden och behöver inte övertäckas. Det kan utrustas med ett godtyckligt antal kameror för olika syften och hanterar de flesta typer av kommunikationsgränssnitt såsom USB, Ethernet (GigE-Vision) och Camera Link. Mjukvaran är baserad på en plugin-arkitektur så att du enkelt kan utöka funktionaliteten. Ett anpassningsbart API underlättar integrationen med befintliga testsystem.

I det grafiska gränssnittet kan du enkelt konfigurera och optimera systemet för olika tillämpningar, som att mäta responstider eller verifiera färg, form och placering av texter och objekt i LCD-displayer. Systemet går så snabbt att anpassa till nya testfall att du även kan använda det i utvecklingsfasen i agila projekt, där snabba förändringar i funktionalitet är mer regel än undantag.

Kamera ersätter ögat

Vill du veta mer?

Kontakta Per Skogum eller Mikael Stallgård på Netgroup så berättar vi mer om projektet.

Involverade Netgroupbolag