Mer turbo åt turbo

Mer turbo åt turbo

Siemens måste testa design- och inställningsalternativ i testriggar. Dessa tester är kostsamma och svåra, varför man vill minimera antalet inställningar som ska köras. Speciella utmaningar är att vissa konfigurationer inte kan köras samt att testerna ofta blir avbrutna och förkortade.

Vi skapade en state of the art-försöksplan med flera alternativa utgångar. Planen optimerades för maximala analysmöjligheter samtidigt som vi kunde ta hänsyn till praktiska svårigheter. Genom att planen fanns kunde man även motivera försöksseriens storlek. Trots att endast 29% av försöket kunde utföras var det fortfarande möjligt att genomföra stora delar av de planerade analyserna.

Implementeringen i samråd med Siemens Turbomachinery ledde till bättre utnyttjande av data, besparingar och en högre kvalitet.

Mer turbo åt turbo
Mer turbo åt turbo

Vill du veta mer?

Kontakta Per Skogum eller Mikael Stallgård på Netgroup så berättar vi mer om projektet.

Involverade Netgroupbolag