Virtuell testning av fordon

Virtuell testning av fordon

En av fordonsindustrins största utmaningar är att säkerställa kvaliteten på den ständigt ökande mängden mjukvara. Problemet är att testning av mjukvara äter upp merparten av den totala utvecklingskostnaden, och har blivit en flaskhals i arbetet med att snabbt få ut nya modeller på marknaden. Mycket av mjukvarutestningen är fortfarande beroende av fysisk hårdvara i form av testriggar eller testprototyper. Dessa är dyra att bygga och underhålla, men också begränsade inom sitt specifika användningsområde samt kräver fysiskt utrymme.

Netgroup har varit delaktiga i ett projekt där målet varit att flytta stora delar av den fysiska testningen in i en virtuell miljö för sensor-/aktuator-system. Flytten gjordes genom att använda virtuella hårdvarumodeller. Systemet består av komponenter från olika domäner (digitala, elektriska och mekaniska) där man generellt behöver använda olika verktyg för att skapa modellerna. För att få dessa modeller att integrera med varandra och fungera som ett verkligt system krävs ett gemensamt sätt för modellerna att kommunicera.

Genom att använda FMI-standarden, vilken är ett gemensamt kommunikationsinterface, skapade vi en virtuell testbänk. På testbänken styr den verkliga mjukvaran – uppladdad på en virtuell processor – ett antal aktuatorer med hjälp av värden från sensormodeller. Alla hårdvarukomponenter som skulle finnas på en fysisk testbänk är representerande av virtuella modeller. Med begreppet verklig mjukvara avses verkligen den riktiga binära mjukvaran som skulle kunna användas i slutprodukten.

Vill du veta mer?

Kontakta Per Skogum eller Mikael Stallgård på Netgroup så berättar vi mer om projektet.

Involverade Netgroupbolag