Aspinova Aspinova

Aspinova arbetar bland annat med affärsutveckling, ledningssystem, projektledning, förändringsimplementering, mekanik och provning. Då uppdragen ofta omfattar mer än ren resursförstärkning är det enda ”inhouse” vi eftersträvar ”in your house”. Våra medarbetare har en hög grundkompetens, är självgående och hittar snabbt rätt inom din organisation. Du får tillgång till de flesta kompetenser – från seniora projektledare och strategiska rådgivare till kvalitets- och miljöchefer.