Hållbar körning med hjälp av ny teknik

Lynk & Co är ett varumärke som jobbar för hållbarhet i alla led. Som en del av det ville man utveckla lösningar för att hjälpa föraren att köra mer hållbart. Annevo, ett av de nischade kompetensbolag som utgör Netgroup fick förtroendet att skapa det från grunden.

Utmaning: Redan 2016 jobbade Lynk & Co med att säkerställa hållbarhet i alla led. Lynk & Co förare ska få hjälp att köra hållbart som ett led i att minimera klimatavtrycket. 

Mål: Skapa något som kan hjälpa föraren att köra mer hållbart. 

Lösning: Lösningen bestod i en expanderbar gamification plattform där föraren kan skapa en avatar. Syftet är att aktivera, motivera och utmana föraren till hållbar körning på roliga och engagerande sätt.  

Resultat: Lync & Co valde att lyfta in flera av funktionerna i sina befintliga produkter. Det visar att Lynk & Co, liksom Netgroup, inser vikten i att arbeta för hållbarhet och möjligheterna att göra det på helt nya sätt genom att använda modern teknik.   

Nyckeln till framgång: Vid denna tidpunkt hade branschen inte hunnit så långt med gamification och utveckling av mjukvaran i bilarna, men vi visste att det fanns stora möjligheter att utveckla något helt nytt med hjälp av den teknik som då blivit tillgänglig. Att ha förståelse för hur man når fram och engagerar kunden, vara i framkant med kompetens inom mjukvaruutveckling och våga skapa lösningar som inte redan finns var nyckeln till framgång i detta projektet.