Volvo FM Low Entry – ett nytt smart lastbilsprojekt som förbättrar livet för både förare och omgivning.

Bakgrund: Netgroup fick förtroendet att tillsammans med Volvo lastvagnar utveckla Volvo FM Low Entry, vilket är en eldriven lastbil med hög förarkomfort som säkerställer bästa möjliga direkta sikt. För att förbättra den ergonomiska arbetsmiljön är hytten sänkt för ett lägre insteg.

Utmaning: Projektmålet var att sänka hytten så att det blir mer ergonomiskt för användarna att gå in och ut ur hytten.

Utmaningen var att bygga ett helt unikt främre chassi som medger sänkningen samtidigt som siktkravet 5 stjärnor för att få köra i städer efter ett lagkrav som införs 2026 i London. Dessutom krävde projektet smarta kostnadseffektiva lösningar eftersom det bygger på en anpassning av befintlig produkt. Ett fungerande samarbete med snabba loopar mellan de olika kompetensområdena inom Netgroup, konstruktion, CAE, GAE, samt underleverantörer var ett krav för att klara den snäva tidplanen.

Projektet var ett fastprisåtagande med multipla kompetensområden som löpte mellan 2021–2024.

Mål: Att bli godkänd med 5 stjärnor gällande siktkrav samt att få fram en konstruktion som fungerar utan att göra stora investeringar i produktionen. På så sätt skapa en lastbil som förbättrar livet för både förare och omgivning.

Resultat: Volvo FM Low Entry har produktionsstart vecka 21. Vilket innebär att projektet kommer vara klart enligt tidsplan. Vi är glada att vi tillsammans med Volvo Lastvagnar klarat av projektet även budgetmässigt som håller sig inom de ramar som är uppsatta.

Nyckeln till framgång: Netgroup visade åter igen att genom att engagera rätt kompetens från våra nischade bolag tillsammans med projektägarna Volvo Lastvagnar har vi ett framgångsrecept som är perfekt för just projekt. Samarbete är nyckelordet genom hela projektet. Tydligt arbetssätt, ansvar och tillit gjorde diskussioner både öppna och smidiga. Den breda specialistkompetens som finns i Netgroup är en förutsättning för att lyckas med utmaningarna genom projektet.

Qualified members: Cross Design, Conmore, FS Dynamics, Forma och PE Geometry.