VOLVO C30 – på el

UTMANING

Utveckla Volvos första renodlade elbil C30 Electric. Därför bildade vi 2009 ett konsortium med Volvo Specialvagnar kring en ansökan till Vinnova. Ansökan beviljades och vår del blev att ta hand om större delen av all el och mjukvaruutveckling inklusive telematik. En utmaning både i teknik och inte minst i att klara av en synnerligen offensiv tidsplan.

LÖSNING

  • Arbetet startade W4 2009 och på fredag W23 genomfördes den första provkörningen!
  • Projektet utgick från en C30 där drivlinan byttes mot en fullt elektrisk drivlina med en räckvidd på 15 mil
  • Stora delar av kupéelsystemet kunde behållas men all elektronik och mjukvara kring framdrivning och klimat fick nyutvecklas
  • Stor vikt lades vid att uppnå extremt hög säkerhet och flera avancerade krockprover genomfördes
  • Vi utvecklade också ett revolutionerande telematikbaserat fjärrdiagnossystem då projektet växte och att det beslutades att bilarna skulle levereras till flera olika marknader
  • C30 Electric byggdes i två versioner och totalt tillverkades ca 400 bilar
  • Netgroups del i projektet blev mer än 100000 timmar