Hjälp oss stödja Stadsmissionen!

För ett göteborgsföretag som oss gör det ont att se hur många hur många familjer i vår hemstad som faktiskt lever i fattigdom. Men det vill vi på Netgroup vara med och ändra på. Därför stöttar vi Göteborgs Stadsmissions arbete med såväl utdelning av mat, kläder och hygienartiklar som att ordna aktiviteter för barn och unga, hålla mötesplatser öppna och erbjuda stöd längst vägen ur den utsatta situationen.
Tillsammans skapar vi ett mänskligare samhälle för alla.

På det här sättet är vi med och tar ett samhällsansvar och bidrar till att skapa en möjlighet till förändring. Om du vill veta mer, gå in på www.stadsmissionen.org.