Consat

 Vår styrka är att genomföra tvärfunktionella och innovativa projekt inom produkt- och produktionsutveckling.

Consat startades 1986 och är idag en av Sveriges ledande, privatägda ingenjörshus. Bolagsgruppen växer ständigt av egen kraft i takt med en ökande efterfrågan av våra tjänster och produkter.

Consat har en särställning på marknaden när det gäller att genomföra tvärfunktionella projekt och uppdrag. Vi strävar alltid för att ligga i framkant inom teknik och innovation balanserat med en stor kundbas för att nå stabilitet över tid. I 35 år har vi drivits av att leverera nytta till våra kunder baserat på vår genuina passion för teknik och proaktiva, engagerade förhållningssätt.

Vi verkar inom Fordon, Industri, IT, Energi, Life Science och ITS för Kollektivtrafik. Du hittar våra kontor i Stockholm, Göteborg, Norge, Kanada, Australien och Nederländerna.