Infotiv Infotiv

Infotiv utvecklar och kommunicerar avancerad teknik. Vi erbjuder egen teknologi, utbildningar, metoder och verktyg så att du kan påskynda din utvecklings- och innovationsprocess. Med vår expertis, våra metoder och verktyg kortar vi tiden från idé till färdig produkt. Vi arbetar snabbt, prestigelöst och med unika lösningar som innefattar alla de möjligheter modern ingenjörskonst erbjuder.