PE Geometry

PE Geometry är specialister inom geometrisäkring med teknik och kompetens som drivkraft.

PE Geometry är specialister inom geometrisäkring med teknik och kompetens som drivkraft. Våra medarbetare har ett genuint intresse inom området, och kompetensen odlar vi genom täta samarbeten med Sveriges högskolor, framförallt Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, och svensk industri. Sedan 1999 har vi hjälpt fordonsindustrin med projektarbeten inom produkt- och produktionsutveckling samt verksamhetsutveckling inom geometrisäkring.