Vi stöttar självklart Stadsmissionen igen

Vi är ett svenskt företag, därför lider av att veta att många barnfamiljer i vårt hemland faktiskt lever i fattigdom. Vilket inte är ok, och vi vill verkligen vara med och ändra på det. Därför stöttar vi Stadsmissions arbete med såväl utdelning av mat, kläder och hygienartiklar som att ordna aktiviteter för barn och unga, hålla mötesplatser öppna och erbjuda stöd längst vägen ur den utsatta situationen.

Tillsammans skapar vi ett mänskligare samhälle för alla.

På det här sättet är vi med och tar ett samhällsansvar och bidrar till att skapa en möjlighet till förändring. Om du vill veta mer, gå in på www.stadsmissionen.org