Hitta ännu bättre med XC90

Hitta ännu bättre med XC90

Utmaning

Skapa nästa generations navigeringslösning för nya Volvo XC90. Hur? Utveckla användarvänliga funktioner och gränssnitt för en stor integrerad pekskärm.

Insikt/mål

  • Öka användarvänligheten i navigeringssystemet – t ex förenkla hur du tar fram en ny rutt, på vilket sätt ”waypoints” placeras längs vägen osv
  • Starta med grundläggande navigation och kartdesign – bygg på fler funktioner efterhand
  • Säkerställ kontinuitet och samstämmighet mellan navigeringssystemet och andra funktioner & applikationer i bilen
  • Som referens hade vi tillgång till användardata från Volvokunder, tidigare navigationssystem och konkurrenternas system

Lösning

  • Det nya navigationssystemet är resultatet av ett nära samarbete mellan interaktionsdesigners, funktionsägare och grafiska formgivare
  • Funktionerna byggdes i skikt, från de mest grundläggande till de mest komplexa
  • Vi använde prototyper på ett tidigt stadium – både stationära och i bilen – för att testa och förbättra gränssnitt och funktionalitet
  • Lösningar och idéer förbättrades kontinuerligt tills vi hade en färdig produkt

Vill du veta mer?

Kontakta Per Skogum eller Mikael Stallgård på Netgroup så berättar vi mer om projektet.

Involverade Netgroupbolag