Hitta ännu bättre med XC90

Utmaning

Skapa nästa generations navigeringslösning för nya Volvo XC90. Hur? Utveckla användarvänliga funktioner och gränssnitt för en stor integrerad pekskärm.

Insikt/mål

  • Öka användarvänligheten i navigeringssystemet – t ex förenkla hur du tar fram en ny rutt, på vilket sätt ”waypoints” placeras längs vägen osv
  • Starta med grundläggande navigation och kartdesign – bygg på fler funktioner efterhand
  • Säkerställ kontinuitet och samstämmighet mellan navigeringssystemet och andra funktioner & applikationer i bilen
  • Som referens hade vi tillgång till användardata från Volvokunder, tidigare navigationssystem och konkurrenternas system

Lösning

  • Det nya navigationssystemet är resultatet av ett nära samarbete mellan interaktionsdesigners, funktionsägare och grafiska formgivare
  • Funktionerna byggdes i skikt, från de mest grundläggande till de mest komplexa
  • Vi använde prototyper på ett tidigt stadium – både stationära och i bilen – för att testa och förbättra gränssnitt och funktionalitet
  • Lösningar och idéer förbättrades kontinuerligt tills vi hade en färdig produkt