Hur förbättra ett klimatstyrsystem? Skapa ett arbetsklimat i världsklass!

Utmaning

Vi skulle hjälpa vår uppdragsgivare att flytta sin utveckling av klimatstyrsystem
från dokumentbaserad utveckling, ”black box”-system och upplevelsebaserad parametersättning till modellbaserad utveckling, ”grey box”-system och mätdatabaserad parametersättning. Uppdragsgivaren hade begränsad egen kompetens och kapacitet inom reglerteknik, modellering, statistisk försöksplanering och hade luckor avseende kvantifierbara krav på system- och funktionsnivå.

Insikt/mål

  • Öppna möjligheten för uppdragsgivaren att välja mellan att köpa eller göra själv avseende styrsystemets mjukvara
  • Öka den upplevda kvaliteten och utöka systemets funktionalitet (antalet klimatzoner mm)
  • Minska tiden för parametersättning kraftigt vid införande i ny bil
  • Integrera autogenererad kod på befintligt inbyggt system, i förlängningen Autosar
  • Kompetensöverföring så att uppdragsgivaren själv kunde parametersätta och i förlängningen även vidareutveckla styrsystemet

Lösning

  • Vi använde senaste tekniken och verktygskedjorna för modellering, simulering, reglering, rapid prototyping och continuous integration med automattest
  • Tydligt ”added value” för kunden fanns i form av överföring av den kompetens som de behövde för att underhålla och vidareutveckla själva
  • Kundresponsen på det slutliga systemet var ”världsklass”