Excellent precision, saved time and increased volumes with AI and Machine Learning

Excellent precision, saved time and increased volumes with AI and Machine Learning

The university of Gothenburg and Nationalpark of Kosterhavet needed a better way of understanding the situation in the sea and how to help the environment in the best possible way. Meassurements were exteremely difficult to make under water, with moving objects, several spicies and massive amounts of images and data to go through manualy. They contacted Combine and AI and Machine Learning was used by Combine to process images, create algorithms and present tangible results in form of object data. 

This expertize and the same methods are applicable and beneficial for many other areas as well, for example autonomous driving, medical scanning, traffic planning and so on. 

Challenge: To perform regular investigations of the seas and to compare the environment, the distribution of species and the development over time takes enormous amount of manual work, time and money. With the old solution, it was not possible to monitor the seas in a satisfying way, and therefore not possible to really understand how to help the environment in a specific place. 

Objective: Create an intelligent end-2-end solution where data in form of underwaterpictures is put in and data of the specific area comes out. The solution should be self-learning and continue to improve with every piece of data that is put in. 

Solution: We used a machine-learning system and built algorithms that detects certain objects in all the pictures that was fed into the system. By using the algorithm, the machine learned how to separate and count certain spicies and present a direct result, the algorithm then improves itself as a result of the calculations and results. 

Result: It is now possible to make more frequent investigations, compare data year-over-year, get results much quicker and free up a lot of time for the scientists to make conclusions and improvements instead of gathering data. This is a massive improvement compared to of years of manual studies.

Key to success: Combine has thorough expertize in the area of image processing and building algorithms. These experts worked togehter with the scientists and end-users in a tight team to secure that the solutions was not only good in a technical perspective, but also exactly what the users needed to create value for them.

Hållbar körning med hjälp av ny teknik

Lynk & Co är ett varumärke som jobbar för hållbarhet i alla led. Som en del av det ville man utveckla lösningar för att hjälpa föraren att köra mer hållbart. Annevo, ett av de nischade kompetensbolag som utgör Netgroup fick förtroendet att skapa det från grunden.

Utmaning: Redan 2016 jobbade Lynk & Co med att säkerställa hållbarhet i alla led. Lynk & Co förare ska få hjälp att köra hållbart som ett led i att minimera klimatavtrycket. 

Mål: Skapa något som kan hjälpa föraren att köra mer hållbart. 

Lösning: Lösningen bestod i en expanderbar gamification plattform där föraren kan skapa en avatar. Syftet är att aktivera, motivera och utmana föraren till hållbar körning på roliga och engagerande sätt.  

Resultat: Lync & Co valde att lyfta in flera av funktionerna i sina befintliga produkter. Det visar att Lynk & Co, liksom Netgroup, inser vikten i att arbeta för hållbarhet och möjligheterna att göra det på helt nya sätt genom att använda modern teknik.   

Nyckeln till framgång: Vid denna tidpunkt hade branschen inte hunnit så långt med gamification och utveckling av mjukvaran i bilarna, men vi visste att det fanns stora möjligheter att utveckla något helt nytt med hjälp av den teknik som då blivit tillgänglig. Att ha förståelse för hur man når fram och engagerar kunden, vara i framkant med kompetens inom mjukvaruutveckling och våga skapa lösningar som inte redan finns var nyckeln till framgång i detta projektet. 

Perfekt samarbete resulterade i mycket god kundtillfredsställelse

Netgroup fick förtroendet att utveckla komplett nya instrumentbrädor till två av de största lastbilsmodellerna för Volvo, FH och FM.  ’Netgroup fick uppdraget för att vi har fantastiska möjligheter, inte bara som skarpa specilister inom teknikområdet, utan också för vårt smidiga sätt att samarbeta både mellan våra nischade kompetensbolag samt med kunden. Vi kombinerar de nödvändiga kompetenserna från flera bolag inom Netgroup för att säkerställa en effektiv leverans genom optimal användning av våra resurser.’ Says Anders Grahm projekt ledare på Forma inom Netgroup. 

Utmaning: Konstruera och utveckla nya instrumentbrädor för Volvo Lastvagnars modeller FH och FM. Uppdraget bestod av både Konstruktion, Geometrisäkring, Beräkning, Simulering, Mätning och Trimning.  

Mål: Facelift och nytt HMI på instrumentbrädan. Ny geometri, nya displayer, knappar och en visuell uppdatering för ett modernare utseende. 

Lösning: Smidigt och effektivt samarbete mellan specialistbolagen Forma, PE Geomerty, FS Design and GOT Design, alla qualified members i Netgroup. 

Resultat: Volvo Trucks är mycket nöjda med leveransen, som var helt tillfredsställande inom både produkt leverans, tidplan och budget.  

Nyckeln till framgång: Netgroup visade att genom att engagera de rätta specialisterna från våra nischade kompetens-bolag vid rätt tillfälle i projektet kunde vi leverera enligt både tidplan och budget. Samarbetet mellan Netgroups qualified members och att vi är ett team tillsammans var kärnan i hela projektet. Det skapade stor effektivitet i både framfart och beslut.  Tydliga ansvar och tillit gjorde diskussioner smidiga. Den stora specialist-kompetens som finns i Netgroup var givetvis helt avgörande för det imponerande resultatet, tillsammans är vi mycket skarpa i både kompetens och effektivitet. 

Hitta ännu bättre med XC90

Utmaning

Skapa nästa generations navigeringslösning för nya Volvo XC90. Hur? Utveckla användarvänliga funktioner och gränssnitt för en stor integrerad pekskärm.

Insikt/mål

 • Öka användarvänligheten i navigeringssystemet – t ex förenkla hur du tar fram en ny rutt, på vilket sätt ”waypoints” placeras längs vägen osv
 • Starta med grundläggande navigation och kartdesign – bygg på fler funktioner efterhand
 • Säkerställ kontinuitet och samstämmighet mellan navigeringssystemet och andra funktioner & applikationer i bilen
 • Som referens hade vi tillgång till användardata från Volvokunder, tidigare navigationssystem och konkurrenternas system

Lösning

 • Det nya navigationssystemet är resultatet av ett nära samarbete mellan interaktionsdesigners, funktionsägare och grafiska formgivare
 • Funktionerna byggdes i skikt, från de mest grundläggande till de mest komplexa
 • Vi använde prototyper på ett tidigt stadium – både stationära och i bilen – för att testa och förbättra gränssnitt och funktionalitet
 • Lösningar och idéer förbättrades kontinuerligt tills vi hade en färdig produkt

Hur förbättra ett klimatstyrsystem? Skapa ett arbetsklimat i världsklass!

Utmaning

Vi skulle hjälpa vår uppdragsgivare att flytta sin utveckling av klimatstyrsystem
från dokumentbaserad utveckling, ”black box”-system och upplevelsebaserad parametersättning till modellbaserad utveckling, ”grey box”-system och mätdatabaserad parametersättning. Uppdragsgivaren hade begränsad egen kompetens och kapacitet inom reglerteknik, modellering, statistisk försöksplanering och hade luckor avseende kvantifierbara krav på system- och funktionsnivå.

Insikt/mål

 • Öppna möjligheten för uppdragsgivaren att välja mellan att köpa eller göra själv avseende styrsystemets mjukvara
 • Öka den upplevda kvaliteten och utöka systemets funktionalitet (antalet klimatzoner mm)
 • Minska tiden för parametersättning kraftigt vid införande i ny bil
 • Integrera autogenererad kod på befintligt inbyggt system, i förlängningen Autosar
 • Kompetensöverföring så att uppdragsgivaren själv kunde parametersätta och i förlängningen även vidareutveckla styrsystemet

Lösning

 • Vi använde senaste tekniken och verktygskedjorna för modellering, simulering, reglering, rapid prototyping och continuous integration med automattest
 • Tydligt ”added value” för kunden fanns i form av överföring av den kompetens som de behövde för att underhålla och vidareutveckla själva
 • Kundresponsen på det slutliga systemet var ”världsklass”

VOLVO C30 – på el

UTMANING

Utveckla Volvos första renodlade elbil C30 Electric. Därför bildade vi 2009 ett konsortium med Volvo Specialvagnar kring en ansökan till Vinnova. Ansökan beviljades och vår del blev att ta hand om större delen av all el och mjukvaruutveckling inklusive telematik. En utmaning både i teknik och inte minst i att klara av en synnerligen offensiv tidsplan.

LÖSNING

 • Arbetet startade W4 2009 och på fredag W23 genomfördes den första provkörningen!
 • Projektet utgick från en C30 där drivlinan byttes mot en fullt elektrisk drivlina med en räckvidd på 15 mil
 • Stora delar av kupéelsystemet kunde behållas men all elektronik och mjukvara kring framdrivning och klimat fick nyutvecklas
 • Stor vikt lades vid att uppnå extremt hög säkerhet och flera avancerade krockprover genomfördes
 • Vi utvecklade också ett revolutionerande telematikbaserat fjärrdiagnossystem då projektet växte och att det beslutades att bilarna skulle levereras till flera olika marknader
 • C30 Electric byggdes i två versioner och totalt tillverkades ca 400 bilar
 • Netgroups del i projektet blev mer än 100000 timmar

Att skapa en ny förarmiljö

Utmaning

Netgroup fick förtroendet att bemanna utvecklingsprojektet ”Cockpit till nya V40 och XC40”.

Lösning

Projektet drevs i Netgroups lokaler under Volvo Cars projektledning.

– Vi var alla lite frågande till konstellationen av detta upplägg, men svaret gav oss det mest uppskattade och fulländade projektet på senare tid, avslutar Björn Andreasson och Jan Edlind, Volvo Cars.

Vill du veta mer?
Kontakta Per Skogum eller Mikael Stallgård på Netgroup så berättar vi mer om projektet.